گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : محمدحسین نام خانوادگی : ارشادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 8 آخرین تاریخ ترفیع : 1395/08/01
ایمیل دانشگاهی : ershadi@iaukhsh.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر : https://scholar.google.com/citations?user=pkL65pUAAAAJ&hl=fa&oi=ao
زمینه تحقیقاتی : الكترونيك قدرت ،طراحي ماشين هاي الكتريكي
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسي برق -قدرت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتي اصفهان سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه :