گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - ساخت و تولید

بيوگرافي

نام : امین نام خانوادگی : کلاه دوز
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : aminkolahdooz@iaukhsh.ac.ir
ایمیل : aminkolahdooz@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : ساخت افزايشي، شکل دهي (صفحات: شکل دهي الکترومغناطيس، قطعات حجم دار: شکل دهي نيمه جامد)، مکاترونيک (طراحي و ساخت ربات)
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک - ساخت و توليد
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی بابل سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : بررسی اثر پارامترهای فرآیند تولید شمش نیمه جامد آلیاژ Al-A356 بر روی خواص قطعه تولیدی به روش تیکسوفورجینگ
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک - ساخت و توليد
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه مازندران سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت یک نمونه موتور جریان مستقیم با گشتاور بالا و سرعت پایین
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک - ساخت و توليد
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : طراحی قالب مرحله ای روتور موتور الکتریکی
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : ISO TS-16949:2002
ارائه دهنده : دانشگاه مازندران
محل دوره : آکادمی Rheinland طول دوره : 1386
عنوان دوره : دوره اموزشی نرم افزارهای Auto-Cad ، Mechanical
ارائه دهنده : فنی و حرفه ای
محل دوره : طول دوره : 1383
عنوان دوره : مدیریت ارتباط با مشتری با نگاهی به رویکرد CSM
ارائه دهنده : شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
محل دوره : مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران طول دوره : 1392
عنوان دوره : مدیریت مالی
ارائه دهنده : شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
محل دوره : مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران طول دوره : 1392
عنوان دوره : اصول و فنون مذاکره
ارائه دهنده : شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
محل دوره : مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران طول دوره : 1392
عنوان دوره : تامین منابع مالی طرح¬ها و پروژه¬های کوچک در ایران
ارائه دهنده : شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
محل دوره : مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران طول دوره : 1392
عنوان دوره : دوره اموزشی نرم افزار Catia
ارائه دهنده :
محل دوره : مرکز آموزش علوم رایانه¬ای بهساز اندیشه صفاهان طول دوره : 1383
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : اصول و کاربرد سیستم های اندازه گیری دقیق و کالیبراسیون
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر تاریخ دوره : 1390
عنوان دوره : نرم افزار کلید فولاد
محل دوره : دانشگاه صنعتی بابل تاریخ دوره : 1388
عنوان دوره : بررسی سیستم های راه انداز الکتریکی در مهندسی مکانیک
محل دوره : دانشگاه صنعتی بابل تاریخ دوره : 1388
عنوان دوره : اصول طرح¬ریزی واحدهای صنعتی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر تاریخ دوره : 1391
عنوان دوره : اصول و کاربرد مدیریت کیفیت در تولید کارگاهی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر تاریخ دوره : 1392

Website: https://sites.google.com/site/aminkolahdooz/home

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=z3J7j3AAAAAJ&hl=en&oi=ao

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37665241600

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Amin_Kolahdooz?ev=hdr_xprf

LinkedIn: https://ir.linkedin.com/in/amin-kolahdooz-090b8086