گروه آموزشی : مددكاري اجتماعي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جامعه شناسی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : بتول نام خانوادگی : امین جعفری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 17 آخرین تاریخ ترفیع : 1395/09/25
ایمیل دانشگاهی : aminjafari@iaukhsh.ac.ir
ایمیل : b_aminjafari@yahoo.com
آدرس گوگل اسکالر : https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=YRXAkXsAAAAJ
زمینه تحقیقاتی : اجتماعي ، مددکاري اجتماعي ، جامعه شناسی ، مسایل اجتماعی، توان بخشی ، روانشناسی اجتماعی ، زنان ، سالمندی
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم اجتماعي - خدمات اجتماعی
دانشگاه محل تحصیل : علامه طباطبایی تهران سال اخذ مدرک : 1367
عنوان پایان نامه : بررسی وضعیت اجتماعی اقتصادی فرهنگی روستای کره از توابع دهاقان
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : جامعه شناسی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد دهاقان سال اخذ مدرک : 1369
عنوان پایان نامه : نقش زنان در توسعه
3 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : جامعه شناسی گرایش مساِیل اجتماعی ایران
دانشگاه محل تحصیل : تهران مرکز سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : سالمندی پویا
4 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مددکاری اجتماعی
دانشگاه محل تحصیل : علامه طباطبایی تهران سال اخذ مدرک : رساله
عنوان پایان نامه : تجربه زیسته زنان سالمند در اصفهان و ارایه مدل مداخلات مددکاری اجتماعی
دوره های آموزشی طی شده
1 عنوان دوره : مددکاری در بحران
ارائه دهنده : انجمن مددکاری اجتماعی ایران
محل دوره : تهران طول دوره : دو روز
2 عنوان دوره : مددکاری منطقه ای
ارائه دهنده : انجمن مددکاری اجتماعی ایران
محل دوره : تهران طول دوره : دو روزه
3 عنوان دوره : روش تحقیق
ارائه دهنده : دانشگاه ازاد خمینی شهر
محل دوره : خمینی شهر طول دوره : یک روزه
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : مددکاری بحران
محل دوره : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاریخ دوره : 98