گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • در بازه امتحانات مجازی، در دانشکده حضور ندارم. در صورت نیاز به جناب آقای دکتر آقاداودی(ریاست دانشکده) مراجعه فرمایید.
  • آزمون مجازی تمامی دروس اینجانب بصورت تستی برگزار خواهد شد.
  • دانشجویان گرامی فایلهای پاورپوینت تدریس را از روی اکانت دانشجویی خود (sad.iaukhsh.ac.ir) دانلود کنید.
  • آدرس فیلم های تدریس در قسمت دانلود فایل آورده شده است
  • آدرس کانال آموزشی مجازی مقاومت مصالح 2 در نیمسال 98992 عبارتست از eitaa.com/strength_iaukhsh
  • آدرس کانال آموزش مجازی اجزاء ماشین 2 (کاردانی) در نیمسال 98992 عبارتست از eitaa.com/Design_iaukhsh
  • آدرس کانال آموزش مجازی طراحی اجزاء 2 عبارتست از eitaa.com/design_iaukhsh2
  • آدرس کانال آموزش مجازی دینامیک ماشین نیمسال 98992 عبارتست از eitaa.com/DM_iaukhsh
اطلاعيه ها و اعلانات

:: در بازه امتحانات مجازی، در دانشکده حضور ندارم. در صورت نیاز به جناب آقای دکتر آقاداودی(ریاست دانشکده) مراجعه فرمایید.

(1399-04-03)
:: آزمون مجازی تمامی دروس اینجانب بصورت تستی برگزار خواهد شد.

(1399-03-25)
:: دانشجویان گرامی فایلهای پاورپوینت تدریس را از روی اکانت دانشجویی خود (sad.iaukhsh.ac.ir) دانلود کنید.

(1399-03-15)
:: آدرس فیلم های تدریس در قسمت دانلود فایل آورده شده است

(1399-01-24)
:: آدرس کانال آموزشی مجازی مقاومت مصالح 2 در نیمسال 98992 عبارتست از eitaa.com/strength_iaukhsh

(1398-12-26)
:: آدرس کانال آموزش مجازی اجزاء ماشین 2 (کاردانی) در نیمسال 98992 عبارتست از eitaa.com/Design_iaukhsh

(1398-12-25)
:: آدرس کانال آموزش مجازی طراحی اجزاء 2 عبارتست از eitaa.com/design_iaukhsh2

(1398-12-25)
:: آدرس کانال آموزش مجازی دینامیک ماشین نیمسال 98992 عبارتست از eitaa.com/DM_iaukhsh

(1398-12-25)