گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي

  • پسورد فایل همان پسورد فایلهای قبلی است که در کلاس عنوان شده است.
  • مباحث امتحان پایان ترم تجهیزات مجددا بر روی سامانه در بخش (دانلود فایل/تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک های پزشکی/پایان ترم) قرار گرفت.
  • امتحان درس تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک های پزشکی از مبحث ابزار جراحی تا لارنگوسکوپ میباشد.
اطلاعيه ها و اعلانات

:: پسورد فایل همان پسورد فایلهای قبلی است که در کلاس عنوان شده است.

(1399-11-20)
:: مباحث امتحان پایان ترم تجهیزات مجددا بر روی سامانه در بخش (دانلود فایل/تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک های پزشکی/پایان ترم) قرار گرفت.

(1399-11-20)
:: امتحان درس تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک های پزشکی از مبحث ابزار جراحی تا لارنگوسکوپ میباشد.

(1399-11-20)