گروه آموزشی : عمران
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - عمران - محيط زيست

تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگر برتر

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد خمینی شهر
مقام :
تاریخ : 1398/01/01

:
پژوهشگر برتر

جشنواره:تجلیل از اساتید برتر
:: رتبه اول مقطع دکتري

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : 1389/06/02


:: رتبه اول مقطع کارشناسي ارشد

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : 1384/06/09


:: پژوهشگر برتر دانشکده مکانيک و عمران

مرجع اهداء کننده : معاونت پژوهشي واحد
مقام :
تاریخ : 1391/01/01


:: پژوهشگر برتر واحد خميني شهر

مرجع اهداء کننده : معاونت پژوهشي واحد
مقام :
تاریخ : 1387/02/011