گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - تبدیل انرژی

  • از اعضای هیات علمی تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایند
تقديرنامه ها و افتخارات

:: انتخاب به عنوان عضو كميته تخصصي

مرجع اهداء کننده : كنفرانس بين المللي ICESM 2012
مقام : داور بين المللي
تاریخ : 1391/08/11


:: تاثير پره بر انتقال حرارت لوله افقي غوطه ور در بستر سيال جوشان

مرجع اهداء کننده : World Congress on Engineering - انگلستان
مقام : كسب رتبه مقاله برگزيده
تاریخ : 1388/04/121