گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • دانشجویان گرامی می توانند تمامی فایلهای تدریس مجازی را از سامانه دانشجویی دانلود کنند.
تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگر برتر دانشکده مکانيک و عمران

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد خميني شهر
مقام : اول
تاریخ : 1397/10/28


:: پژوهشگر منتخب دانشكده مكانيك و عمران

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر
مقام : دوم
تاریخ : 1396/10/301