دکتر محمدجواد عبداللهی
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق - حقوق خصوصي

  • دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد؛ کلیه امور پایان نامه (پیشنهاد موضوع و استاد راهنما تا برگزاری جلسه دفاع) از طریق سامانه دانشجویی الماس انجام می شود.
تقديرنامه ها و افتخارات

:: فرصت مطالعاتي دوره دکترا

مرجع اهداء کننده : دانشگاه تهران
مقام : اول
تاریخ : 1394/07/12


:: پژوهشي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه علمي کاربردي مرکز فارس
مقام : پژوهشگر
تاریخ : 1391/04/11


:: آموزشي

مرجع اهداء کننده : پيش دانشگاهي (امام خامنه اي)
مقام : اول علمی
تاریخ : 1383/07/01


معدل 19/65 از 20
:: آموزشي و فرهنگي

مرجع اهداء کننده : مدارس راهنمايي (دين و دانش) تا دبيرستان (سعدي)
مقام : ممتاز علمی (سه سال)- ممتاز فرهنگی- اول علمی
تاریخ : 1383/07/01


از 1376/07/01 تا 1382/07/01

1