گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی نفت

تقديرنامه ها و افتخارات

:: محقق فوق دکتري

مرجع اهداء کننده : دانشگاه ساسکاچوان
مقام :
تاریخ : 1393/06/11


(شهريور تا دي 1393)، 3800 دلار حقوق ماهانه.
:: محقق و حل تمرين

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آلبرتا (کانادا)
مقام :
تاریخ : 1388/06/12


(شهريور 1388 تا شهريور 1393)، 26000 دلار حقوق سالانه.
:: جايزه ورودي دکتري

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آلبرتا (کانادا)
مقام :
تاریخ : 1388/06/12


(شهريور 1388 و شهريور 1389)، 8000 دلار سالانه.
:: پذيرش در دروره دکتري (با حمايت مالي)

مرجع اهداء کننده : دانشگاه برگن (نروژ)، دانشگاه تگزاس تک (آمريکا)، دانشگاه مک مستر (کانادا)
مقام :
تاریخ : 1388/02/01


دانشگاه برگن (نروژ ، سال 1388 در زمينه شبيه سازي مخازن ژئوترمال ترکدار)، دانشگاه تگزاس تک (آمريکا، سال 1388 در رشته مهندسي نفت) و دانشگاه مک مستر (کانادا، سال 1394 در رشته مهندسي عمران).
:: قبولي در در آزمون ورودي دوره کارشناسي ارشد مهندسي مخازن نفت

مرجع اهداء کننده : سازمان سنجش
مقام : رتبه 34 در بین حدود 1000 شرکت کننده
تاریخ : 1384/12/15


:: عضو استعدادهاي درخشان و رتبه اول

مرجع اهداء کننده : دانشگاه بيرجند
مقام : رتبه اول دوره کارشناسی با معدل 18.14
تاریخ : 1385/06/311